Provoz MŠ: od 7:00 do 16:30 hod.

Organizace dne:

7:00 - 8:00 hod.
Raní scházení v určené třídě - hry, spontánní činnosti

8:00 - 8:45 hod.
Rozdělení dětí do tříd, hry a činnosti podle volby dětí, TV chvilky

9:00 - 9:30 hod.
Hygiena, přesnídávka

9:30 - 10:00 hod.
Spontánní a řízené činnosti, pohybové aktivity

10:00 - 12:00 hod.
Pobyt venku

12:00 - 12:30 hod.
Hygiena, oběd

12:30 - 14:30 hod.
Odpolední odpočinek, pro nespavé děti relaxace, klidné činnosti

14:30 - 15:30 hod.
Vstávání, svačina, odpolední činnosti

15:30 - 16:30 hod.
Spojení dětí v určené třídě, hry, spontánní činnosti, skupinové a individuální činnosti, pohybové aktivity, pobyt na školní zahradě

 

Příchod dětí nejpozději do 8:30

Pozdní příchody dětí omluvte předem (lékař...)
Pozdním příchodem narušujete režim MŠ.

Vyzvedávání dětí
Po obědě 12:30 - 13:00
Odpoledne 15:00 - 16:30

 

Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa