Aktuality

06.05.2021 12:57

Vážení rodiče,

tak je to konečně zde, od pondělí 10.5. mohou do školek všechny děti bez testování. Těšíme se tedy na Vás všechny, ale POZOR!!! nezapomeňte (a za šibeniční termín tentokrát poděkujte vládě ČR) se nahlásit telefonicky do zítřka do 11:00hod (pátek 7.5. 2021 do 11:00 hod) na přihlášení stravy, jinak nebude možné dítě do školky přivést. 

Také stále trvají preventivní, epidemiologická opatření nastavená již dříve: děti předáváte zaměstnanci u vchodu do MŠ (čipy budou stále nefunkční) a zároveň nahlašujete, kdy si dítě vyzvednete, roušky mějte stále při styku s našimi zaměstnanci na obličeji.

Už se na Vás opravdu těšíme, s pozdravem Momirova Andrea a kolektiv MŠ

 

03.05.2021 07:35

Předáváme pozvánku na edukativní skupinu pro předškoláky ze ZŠ Horácké náměstí:

1. edukativní skupina proběhne 4. května v 17 hodin on-line přes aplikaci Zoom.

2. setkání plánujeme stejným způsobem 18. května opět v 17 hodin.

Program pro děti si nachystaly paní učitelky současných 3. tříd.

https://zoom.us/j/96512151193?pwd=ZmNWNjUwRTZzUHp1bUUyczhhT0x2Zz09
Meeting ID: 965 1215 1193
Passcode: 1111

Podrobnější pozvánka s odkazy na pracovní listy ZDE.

21.04.2021 07:19

 

Vážení rodiče,

těší nás, pokud jste se rozhodli zapsat své dítě do naší mateřské školy. Zde najdete informace k zápisu do MŠ v tomto roce:

Vydávání přihlášek: rodiče, kteří si přihlášku nevytisknou z internetu na adrese www.zapisdoms.brno.cz, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ v době od 1.4.-20.4. 2021 vždy po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. čísle 549 271 866. Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek v naší školce bez osobního kontaktu do schránky školy:

pondělí   3. 5. 2021 v době od   8:00 - 12:00 hod

úterý      4. 5. 2021 v době od   13:00 - 16:00 hod

K zápisu přineste řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře a prostou kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte, případně kopii dokladu o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). Nezapomeňte na datum a podpisy. Je důležité mít v pořádku všechny výše uvedené náležitosti. Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

Od 17. 5. 2021 můžete sledovat informaci o přijetí/nepřijetí (posunu v pořadí)Vašeho dítěte do naší MŠ.

Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí i nepřijetí vyzvedli osobně se svým občanským průkazem.

PROSÍME RODIČE, ABY DO MŠ NECHODILI V JINÉ DNY A HODINY  !

Letos se vydávání přihlášek i zápisu nebudou účastnit Vaše děti, abychom je zbytečně neohrožovali. Přihlášku je možné zaslat poštou nebo vložit do poštovní schránky MŠ a to do 4.5. 2021 nejpozději. Pokud dojde ke změně, bude opět zde dáno na vědomí.

Děkujeme za pochopení.

Pokud naši školku neznáte, zde stručně něco o nás a našem zaměření:

ŠVP Mateřské školy Paraplíčko Brno vystavěný v návaznosti na RVP PV s názvem "Společně pod paraplíčkem" podporuje: respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa, rozvíjení komunikace a spolupráce.

Preferujeme: věkově smíšené třídy, tělesnou pohodu a volný pohyb, spontánní hry, prožitkové učení, komunikační dovednosti a polytechniku v praxi.

Další činnosti: práce s keramickou hlínou (máme vlastní keramickou pec), rozvíjení grafomotoriky a školních dovedností, smyslového vnímání a myšlení v ESS, logopedické chvilky, depistáž ploché nohy, očních vad a správného držení těla, enviromentální výchovu a zapojení do eko či recy programů: Gengel, Mrkvička, Malý zahradník, Recy věci...

Těšíme se na vás

Veškeré informace o jednotlivých mateřských školách a průběhu zápisu jsou přístupné na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

 

08.04.2021 07:10

 

Vážení rodiče,

rádi Vás informujeme, že od pondělí 12.4. budeme mít opět celodenně otevřeno - podle vládního nastavení pro děti-předškoláky + ty, jejichž rodičů se týká níže uvedené v aktuálním mimořádném opatření viz. níže (zaměstnání je nutné doložit).

Před nástupem do MŠ a poté v průběhu docházky bude muset dítě podstoupit PCR nebo Ag test a to každé pondělí a čtvrtek, testy zajistí MŠ a budou je  provádět rodiče. Je třeba tedy počítat s časovou rezervou při příchodu do MŠ na provedení testu - čekáte na výsledky (zatím nevíme, zda se test bude provádět před MŠ nebo dokážeme zajistit jiné prostory (např. sklep apod.))

POZOR! Ti co hodlají od pondělí nastoupit, musí telefonicky nahlásit nástup, kvůli zajištění stravy, a to do pátku do 10hod. dopoledne. Použijte jako vždy školní telefon, číslo: 549 271 866 nebo mobil: 605 878 680.

Na všechny se již moc těšíme, snad se brzy uvidíme i se všemi ostatními

S pozdravem Momirova Andrea a kolektiv MŠ

 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

další informace zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa