Informace pro rodiče

Informace ke školnímu roku 2019/2020

Adresa:

Mateřská škola Brno, Tumaňanova 59, 621 00 Brno

ředitelka: Mgr. Andrea Momirová

tel: 549 271 866, 605 878 680

ms.tumananova@seznam.cz

www.mstumananova.cz

 
Školné

Školné na tento školní rok činí 717,- Kč měsíčně. Školné posílejte vždy k 15tému dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem, na číslo účtu 35-1411830257/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo dítěte, které mu bylo přiřazeno, a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Školné neplatí pouze předškoláci, tj. děti v posledním roce před nástupem do školy.
 

Kulturní fond

Částka 600,- Kč / pololetí bude použita na kulturní akce (divadla, výstavy apod.), balíčky k Mikuláši, drobné dárečky k Vánocům, balíčky k Velikonocům, dárky předškolákům apod. Část financí bude použita na výtvarné potřeby a na keramiku (glazury, hlína, výpal).

platba pro I. pololetí: splatná do konce září 2019

platba pro II. pololetí: splatná do konce února 2020

číslo účtu: 35-1411830257/0100, do zprávy pro příjemce uveďte "Kulturní fond + jméno dítěte" 

 
Strava

Stravu zajišťuje kuchyně ZŠ Novoměstská. Záloha na stravné na měsíc činí 800,- Kč.

Obě skupiny dětí získají:
- přesnídávku 
- oběd              
- svačinku     

Zálohu na stravné posílejte vždy k 20tému dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem, na číslo účtu 44930621/0100. Variabilní symbol má každé dítě přiděleno na Přihlášce ke stravování.

Vyúčtování se provádí jednou za rok a to k 30.6. Přeplatky jsou na začátku července převedeny zpět na účet, ze kterého bylo stravné hrazeno.

Jakékoliv informace ke stravnému: ZŠ Novoměstská 21, Brno, tel. 541 225 349, e-mail: jidelna@zsnovomestska.cz, stravovací referent: Flenderová Eva, vedoucí školní kuchyně: Kosová Věra

 

Co budou děti ve školce potřebovat (2019/20)

Do třídy:

 • hrací kalhoty do gumy, elasťáky, šatičky, …
 • tričko s krátkým rukávem, pokud bude dlouhý rukáv, ne převislý
 • náhradní spodní prádlo do skříňky
  (nejlépe bez knoflíků
 • bačkorky – ne pantofle ani croscy

Na spaní:

 • pyžamo, košilka, malá plyšová hračka dle uvážení

Na pobyt venku:

 • teplákovou soupravu, v zimě oteplovačky + náhradní do skříňky
 • vhodnou obuv dle počasí
 • gumáky a pláštěnku – zůstávají v MŠ po celý rok
 • dle počasí vhodnou pokrývku hlavy
 • v zimě rukavice

! Všechny věci musí být podepsané !

 

Příchod a odchod

Příchod do MŠ: 7:00 - 8:30 hod. (pozdějším příchodem rušíte naši výchovně vzdělávací činnost).
Odchod z MŠ: po obědě - 12:30 - 12:45 hod., odpoledne - 15:00 - 16:30 hod.

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod po předchozí domluvě s učitelkou.

 

Omlouvání dětí

Stravování:

Při náhlém onemocnění můžete dítě odhlásit ze stravování na tel.č. 549 271 866 nebo 605 878 680 (také SMS zprávou) nejpozději do 11:30 hod. aktuálního dne. Strava se vydává pouze první den nepřítomnosti v době od 11:30 - 12:30 hod. pouze do vlastních jídlonosičů.

Při náhlém onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte z jiného důvodu
- dítě omluvte co nejdříve telefonicky nebo SMS,
- dlouhodobější absenci je nutno dítě písemně omluvit
- pro omluvy předškoláčků používáme OMLUVNÉ LISTY

Ve třídě:

Dejte nám vědět, pokud víte, že je dítě nemocné nebo z jiného důvodu nebude přítomno v MŠ. Dlouhodobější absenci je třeba písemně oznámit.

Zákonný zástupce dítěte je povinen:

- Předat osobně dítě paní učitelce!!!
- Zodpovídá za to, že je dítě zdrávo a nejeví známky onemocnění!!!

 

Sponzorské dary

Rodičům, kteří by mohli poskytnout sponzorský dar na pomůcky, dovybavení tříd a zahrady, bude vystavena darovací smlouva. Předem děkujeme za pomoc.

 

Novinky z webových stránek

Pokud chcete dostávat informace o dění ve školce e-mailem, napište prosím na adresu admin@mstumananova.cz (do předmětu uveďte Novinky), nebo sdělte svoji e-mailovou adresu ředitelce školky.

Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa