Informace pro rodiče

Informace ke školnímu roku 2021/2022

Adresa:

Mateřská škola Brno, Tumaňanova 59, 621 00 Brno

ředitelka: Mgr. Andrea Momirová

tel: 549 271 866, 605 878 680

ms.tumananova@seznam.cz

www.mstumananova.cz

 
Školné

Školné na školní rok 2020/2021 činí 630,- Kč měsíčně. Školné posílejte vždy k 15tému dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem, na číslo účtu 35-1411830257/0100. Jako variabilní symbol uveďte 20212022 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Školné neplatí pouze předškoláci, tj. děti v posledním roce před nástupem do školy.
 

Kulturní fond

800,- Kč/pololetí. Platba se provádí jednorázově na začátku pololetí v hotovosti oproti podpisu. Finance z kulturního fondu budou použity na kulturní akce, výlety, výtvarné potřeby, drobné dárky pro děti apod. Každé pololetí bude KF vyúčtován a dán k nahlédnutí. 

 

Strava

Stravu zajišťuje kuchyně ZŠ Novoměstská. 

Výše stravného pro rok 2021/2022 je 800,- Kč měsíčně. Zadejte trvalým příkazem vždy k 15tému dni v měsíci jako zálohu na následující měsíc (tj. 15.9. záloha na říjen, 15.10. na listopad atd.). Číslo účtu 44930621/0100. Variabilní symbol pro Vaše dítě je uveden na přihlášce ke stravování. Platbu na září prosím proveďte nyní co nejdříve!

Vyúčtování se provádí jednou za rok a to k 30.6. Přeplatky jsou na začátku července převedeny zpět na účet, ze kterého bylo stravné hrazeno.

Jakékoliv informace ke stravnému: ZŠ Novoměstská 21, Brno, tel. 541 225 349, e-mail: jidelna@zsnovomestska.cz, stravovací referent: Flenderová Eva, vedoucí školní kuchyně: Kosová Věra

 

Co budou děti ve školce potřebovat (2021/22)

Do třídy:

 • hrací kalhoty do gumy, elasťáky, šatičky, …
 • tričko s krátkým rukávem, pokud bude dlouhý rukáv, ne převislý
 • náhradní oblečení vč. spodního prádla k uložení do skříňky - v sáčku
  (nejlépe bez knoflíků
 • papučky (ne pantofle ani croscy)
 • do skříňky také 1x roušku v sáčku

Na spaní:

 • pyžamko

Na pobyt venku:

 • teplákovou soupravu, v zimě oteplovačky + náhradní do skříňky
 • vhodnou obuv dle počasí
 • gumáky a pláštěnku – zůstávají v MŠ po celý rok
 • dle počasí vhodnou pokrývku hlavy
 • v zimě rukavice
 • 1x sportovní láhev na pitný režim při pobytu venku
 

! Všechny věci musí být podepsané !

 

HYGIENICKÉ POTŘEBY - prosíme rodiče, aby na každé pololetí přispěli dodáním balíčku hygienických potřeb na každé dítě:

 • 4x role toaletního papíru
 • 1x balení bílých ubrousků (na svačiny)
 • 1x tekuté mýdlo (může být i ve formě náhradní náplně)
 • 2x balení papírových kapesníčků v krabičkách
 • 1x balení papírových kapesníčků v balíčcích

 

Příchod a odchod

Příchod do MŠ: 7:00 - 8:30 hod. (pozdějším příchodem rušíte naši výchovně vzdělávací činnost).
Odchod z MŠ: po obědě - 12:15 - 12:45 hod., odpoledne - 15:00 - 16:30 hod.

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod jen po předchozí domluvě s učitelkou.

 

Omlouvání dětí

Stravování:

Při náhlém onemocnění můžete dítě odhlásit ze stravování na tel.č. 549 271 866 nebo 605 878 680 (také SMS zprávou) nejpozději do 11:30 hod. aktuálního dne. Strava se vydává pouze první den nepřítomnosti v době od 11:30 - 12:30 hod. pouze do vlastních jídlonosičů.

Při náhlém onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte z jiného důvodu
- dítě omluvte co nejdříve telefonicky nebo SMS,
- dlouhodobější absenci je nutno dítě písemně omluvit
- pro omluvy předškoláčků používáme OMLUVNÉ LISTY

Ve třídě:

Dejte nám vědět, pokud víte, že je dítě nemocné nebo z jiného důvodu nebude přítomno v MŠ. Dlouhodobější absenci je třeba písemně oznámit.

Zákonný zástupce dítěte je povinen:

- Předat osobně dítě paní učitelce!!!
- Zodpovídá za to, že je dítě zdrávo a nejeví známky onemocnění!!!

 

Sponzorské dary

Rodičům, kteří by mohli poskytnout sponzorský dar na pomůcky, dovybavení tříd a zahrady, bude vystavena darovací smlouva. Předem děkujeme za pomoc.

 

Novinky z webových stránek

Pokud chcete dostávat informace o dění ve školce e-mailem, napište prosím na adresu admin@mstumananova.cz (do předmětu uveďte Novinky), nebo sdělte svoji e-mailovou adresu ředitelce školky.

Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa