Projekty

PROJEKT "PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ"
 
 
PROJEKT "ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ"
PROJEKT "ŠABLONY MŠ TUMAŇANOVA"

Základní údaje

Název projektu: Šablony MŠ Tumaňanova
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006867
Příjemce: Mateřská škola Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59, příspěvková organizace
Trvání: 1.9.2017-31.8.2019
Cílové skupiny: Děti v MŠ, Pedagogičtí pracovníci mateřských škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků, Rodiče dětí

Náklady

Finanční rámec projektu Částka (v Kč) Podíl na celkovém
rozpočtu (v %)
Celkové způsobilé výdaje projektu 307 078,00 -
Dotace 307 078,00 100
z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých
ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z Národního fondu
261 016,30 85
z toho ze státního rozpočtu, tj. prostředky ze státního rozpočtu na
část národního spolufinancování
46 061,70 15

Realizované šablony

I/1.1  - Šablona školní asistent
I/2.3 – Vzdělávání pedag. pracovníků
I/3.1 – Prevence logopedických vad
I/3.3 – Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči

Logolink

logolink EU OP VVV


 

 

Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa